Nazovite nas

022 664 608

Šišmiši su vrlo važna skupina sisavaca i čine oko petinu ukupnog broja sisavaca na svijetu. Šišmiši su iznimno važan dio svjetskih ekosustava – bitna su karika u prirodnom obnavljanju tropskih šuma, oprašivanju čitavog niza biljaka koje cvatu noću, kontroliraju brojnost noću aktivnih kukaca, te tako predstavljaju indikator zdravlja okoliša.

Jedna su od najviše proganjanih i najmanje proučenih skupina životinja.

U umjerenom pojasu, pa tako i u Hrvatskoj šišmiši se hrane isključivo kukcima i paucima. Nastanjuju sve naše ekosustave, a što je veći broj vrsta prisutan na nekom području veći je i njegov „indeks zdravlja”. Neke vrste obitavaju u spiljama, neke u šumama, neke u nadzemnim objektima poput kuća, zgrada, crkava i dvoraca, a neke ovisno o godišnjem ciklusu koriste čitav niz različitih skloništa. Hrane se u šumama, iznad livada, travnjaka i pašnjaka, iznad vode, oko svjetiljki, što ovisi o sklonosti pojedine vrste.

Šišmiše ugrožavaju gubitak skloništa i gubitak lovnog staništa. Iznimno dugo žive, imaju samo jedno mlado godišnje, a postotak smrtnosti novorođenih iznosi i više od 50%, pa se stoga populacije pojedinih vrsta vrlo teško oporavljaju. Čak četvrtina ukupnog broja vrsta šišmiša nalazi se u pojedinoj kategoriji ugroženosti.

U Hrvatskoj su zabilježene gotovo sve vrste šišmiša rasprostranjene u Europi, njih nešto više od tridesetak, a pripadaju skupini Microchiroptera. Svi su šišmiši u Hrvatskoj zaštićeni Zakonom.

Spomenut ćemo neke ugrožene vrste na našem području:

  • Meheljev potkovnjak (Rhinolopus mehely)
  • dugonogi šišmiš (Myotis capaccinii)
  • dugokrili pršnjak (Minopterus schreibersii)
  • južni potkovnjak (Rhinolopus blasii)
  • velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii)
  • veliki potkovnjak (Rinolophus ferrumequinum)
  • mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros)
  • riđi šišmiš (Myotis emarginatus)

Svi šišmiši tijekom zime spavaju zimski san (hibernacija) pri čemu se zavuku na neko mirno mjesto stabilne temperature i vlage.

001_Poucna ploca SISMISI

Zaštićene vrste

Zaštićene vrste

Novosti naših partnera

    No feed items found.