Nazovite nas

022 664 608

23 velj.

JEZERSKI REGOČ (Lindenia tetraphylla)

Red vretenca (Odonata) pripada vrstama najbrojnijem razredu životinjskog svijeta – kukcima. Zbog mnogih posebnosti predstavlja važnu skupinu životinja koja na svom životnom putu povezuje vodene i kopnene ekosustave. Njihova prisutnost upućuje na bogatstvo i očuvanost prostora u kojemu žive. U ljudskoj povijesti bila su često predmetom mističnih priča, predrasuda, ali i simbolom snage, odlučnosti, uspjeha i pripadnosti.

U Hrvatskoj vrsta je ugrožena narušavanjem vodnog režima staništa zbog različitih oblika uporabe vode (natapanje, vodoopskrba) te onečišćenjem sredstvima za zaštitu bilja te je stoga navedena na Crvenom popisu vretenaca Hrvatske u kategoriji ugrožene vrste, te je jedna od NATURA 2000 vrste koje žive na ovom području. Svih 9 vrsta koje žive na području Hrvatske su strogo zaštićene vrste. Jezerski regoč živi na području rijeke Krčić.

Jezerski regoč vrsta je vretenca rasprostranjena od srednje Azije preko Bliskog istoka do Sredozemlja, gdje dolazi u nizu izoliranih populacija u zemljama uz Jadran, u Tunisu i u Turskoj. U Hrvatskoj je vezana uz plitka sredozemna jezera i kanale Krka i Paga, Vransko jezero kraj Biograda, okolicu Knina i uz deltu Neretve.

Zaštićene vrste

Zaštićene vrste

Novosti naših partnera

    No feed items found.