Nazovite nas

022 664 608

23 velj.

DINARSKI VOLUHAR (Dinaromys bogdanovi)

Osim što je strogo zaštićena (NATURA 2000), ova vrsta je endem i relikt dinarskog krškog ekosustava i kao takva se ističe kao jedinstveni primjerak hrvatske prirodne baštine. Ovaj glodavac živući je fosil (pripada staroj genetskoj liniji, a najbliži srodnici su mu fosilne vrste) i balkanski endem. Živi na krškom kamenjaru, najčešće na većim nadmorskim visinama. Razmnožava se sporo u odnosu na druge glodavce – tijekom čitavog života donese na svijet samo četiri potomka. Hrani se travom i drugim biljem i vrlo je slabo istražen.

Zaštićene vrste

Zaštićene vrste

Novosti naših partnera

    No feed items found.