Nazovite nas

022 664 608

Pokazatelji čistoće

Kukci kao indikatori čistoće

Kukci kao indikatori čistoće

Izvori su mjesta koja predstavljaju ekoton – prijelaznu zonu gdje podzemna voda izbija na površinu i oblikuje površinski tok.

Šibensko-kninska županija iznimno je bogata krškim izvorima i rijekama među kojima se po kakvoći vode posebno ističe izvor rijeke Krčić.

Kvalitetu vode možemo prilično točno odrediti uz pomoć organizama koji nam omogućuju praćenje promjena u prirodi, a  zovemo ih bioindikatori. Ličinke kukaca obalčara (Plecoptera) i vodencvjetova (Ephemeroptera) dio su zajednice slatkovodnih beskralješnjaka (makrozoobentos) i pokazatelji su čiste vode pa ih na izvoru rijeke Krčić nalazimo u veliku broju. Tome doprinosi i njihova iznimna sposobnost brze rekolonizacije s ponovnim dolaskom vode na površinu.

Obalčari (Plecoptera) su mali tamni kukci, nježnih opnastih krila, koji žive isključivo uz potoke ili rijeke. Hrane se biljem ili ličinkama vodencvjetova. Tijekom razvoja, koji traje četiri godine, presvlače se do 30 puta, a kao odrasli žive samo nekoliko tjedana. Pogotovo su česti u izvorišnim dijelovima tekućica gdje je štetni utjecaj čovjeka minimalan.

Vodencvjetovi (Ephemeroptera) su nježni kukci slabo hitiniziranog tijela, koji usprkos velikim opnenim krilima slabo lete, pa se vrlo malo udaljuju od vode. Ličinke polagano rastu i trebaju tri godine da postanu razvijeni kukci. Pritom se mnogo puta presvlače, neke vrste i više od 20 puta. Potpuno razvijeni vodencvjetovi žive kratko, od nekoliko sati do najviše dva dana, jer im je probavilo ispunjeno zrakom pa se ne mogu hraniti.

Zanimljivosti…

Kukci su, prema broju vrsta, najbrojnija skupina životinja uopće.