Nazovite nas

022 664 608

Rijeka Krčić

Zaštićeni krajobraz

Rijeka Krčić

Rijeka Krčić izvire u podnožju Dinare. Krčić je nešto manje od 11 kilometara dugačka rječica i prva pritoka Krke. Periodična je tekućica. Na svom toku tvori tri slapa. Rijeka završava slapom Topoljski buk, ispod kojeg izvire rijeka Krka. Slap je visok 22 metra, širok je 30, a dug 21 metar i ima samo jednu kaskadu.
Uz Krčić prolazi stara makadamska cesta (Napoleonova cesta) koja povezuje Knin s Kijevom, građena prije nešto više od 200 godina. Romantični kanjon Krčića sa svojim slapovima i mlinicama nezaobilazno je mjesto susreta čovjeka s gotovo netaknutom prirodom.  Nije nam poznato je li se još neka rijeka svojim slapom ulijeva točno u izvor druge rijeke kako što se Krčić ulijeva u vrelo rijeke Krke. U neposrednoj blizini slapa nalazi se novouređena ribarska kućica i učionica u prirodi, te se uređuje ribolovni revir.

Ovaj lokalitet je zaštićen 1964. godine. Rijeka Krčić zajedno s rijekom Krkom čini jedinstven hidrografski sustav s obiljem krško – hidrografskih i morfoloških fenomena. Područje Krčića, osim što je zaštićeni krajobraz, uvršteno je i u ekološku mrežu zbog prisutnih populacija šišmiša vrsta veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) i južni potkovnjak (Rhinolophus euryale) te staništa Sedrene barijere krških rijeka Dinarida i Špilje i jame zatvorene za javnost. Posebno je značajna špilja u podnožju Topoljskog buka. Unatoč svojoj posebnosti, ljepoti i gotovo netaknutom okolišu rijeka Krčić je još uvijek vrlo malo poznata. Važno je da lokalna zajednica, ali i šira javnost upoznaju i prepoznaju vrijednost i ljepotu ovog područja kako bi se omogućila njegova zaštita.

 Živa stijena

Jedno od najljepših obilježja rijeke Krčić su sedrene barijere koje pregrađuju njene tokove i stvaraju predivne slapove.

Sedra je sedimentna stijena čiji je nastanak na Krčiću započeo prije 125.000 godina te s povremenim prekidima traje i danas.

Travertin, kako se još naziva sedra, sporo se stvara jer su za proces sedrenja i rast barijera neophodni posebni uvjeti – prezasićenost kalcijevim hidrogenkarbonatom, određeni pH i temperatura te odgovarajuće strujanje vode. Za rast nekoliko milimetara sedre potrebno je i do stotinu godina.

Sedrotvorci  su svi organizmi koji iniciraju i pomažu taloženje sedre i to čine uglavnom na slapovima. Najmlađe sedrene tvorevine stvaraju modrozelene alge koje pripremaju uvjete za naseljavanje mahovina i algi. Na njih se lijepe organske i anorganske čestice (fragmenti životinjskih ljuštura i kućica, zrnca pijeska i dr.) tvoreći jezgru oko koje će rasti kristali kalcijevog karbonata- kalcita. Viša vegetacija koja zasjenjuje slapište također  stvara uvjete za stvaranje sedre.

Fosiliziranu sedru rijeke Krčić nalazimo na  15-20 m iznad današnjeg korita. Potječe iz starijih geoloških razdoblja te svjedoči o visini na kojoj je u to doba tekla rijeka. U današnjem riječnom koritu pronalazimo “živu sedru” koja još uvijek raste tvoreći tri slapa te bezbroj manjih sedrenih slapišta. Prvi veći slap kod zaseoka Krčića visok je oko 4 m, a drugi slap nazvan Mali buk visok je oko 10 m i  nalazi se kod kuća Radulovića. Najveći slap je Topoljski ili Veliki buk i njime rijeka Krčić završava svoj tok.

Zanimljivosti…

Sedra se često koristila za gradnju kuća jer se lako oblikovala u željeni oblik, a zbog zraka u šupljinama unutar stijene pokazala se kao dobar izolator.