Nazovite nas

022 664 608

Geološki slojevi – Stara straža

Spomenik prirode

Geološki slojevi – Stara straža

Spomenik prirode „Geološki slojevi u Staroj straži kod Knina“ zaštićen je 1961. godine i obuhvaća lokalitet površine 1,17 ha, a nalazi se nekoliko kilometara od Knina na cesti prema Gračacu. Lokalitet je zaštićen zbog rijetkih geoloških osobitosti, a posebno zanimljivim ga čine lijepo vidljive bore širine oko 15 m i visine oko 5 m, koje predstavljaju valovito svijene slojeve Zemljine kore.

Lokalitet je važan zbog karakterističnih paleontoloških, mineraloških, petrografskih i sedimentnih profila. Slojevi su lomljivi pa u njihovoj blizini nisu dopuštene nikakve radnje, a posebice kopanje i vađenje kamena.

Lokalitet je jako zanimljiv i kao poligon za učenje geoloških pojmova, odnosno osnovnih strukturnih elemenata u stijenama