Nazovite nas

022 664 608

Planina Dinara

Najvišlji vrh Hrvatske - 1831 metar

Dinara – najvišlji hrvatski vrh (1831 m)

Dinara je masiv dugačak 20 i širok 10km te ujedno i najviši hrvatski vrh (1831m). Spektakularna je po najdužoj stijeni u Hrvatskoj koja je duga 6km. Dinara je prva hrvatska planina dokazanih prirodnih ljepota i posebnih estetskih doživljaja.

Posebno je zanimljivo područje planine Dinare sa cijelim nizom značajnih staništa te biljnih i životinjskih vrsta. Tako se na Dinari nalaze važna NATURA 2000 staništa: planinski i pretplaninski vapenački travnjaci (planinske rudine), istočno submediteranski suhi travnjaci, vapnenački travnjaci i karbonatna točila.

Cijelo područje bogato je špiljama i jamama zatvorenim za javnost i važno je za očuvanje bogate i endemske špiljske faune, u kojoj se posebno ističu brojni šišmiši kao što su strogo zaštićene vrste veliki šišmiš (Myotis myotis), oštrouhi šišmiš (Myotis blythii) i južni potkovnjak (Rhinolophus euryale).

Dinara je i značajno stanište za vuka (Canis lupus) i smeđeg medvjeda (Ursus arctos), dinarskog voluhara (Dinaromys bogdanovi), a najvažnije je stanište planinskog žutokruga (Vipera ursinii). Na planini obitava jedina gnijezdeća populacija planinske ševe (Eremophila alpestris) u Hrvatskoj. Ova ptica je vrlo ugrožena i na Crvenom je popisu ugroženih biljaka i životinja Hrvatske.

Na najvišim dijelovima planine, visinama između 1350 m do 1550 m, na području pod nazivom Javorov vrh, sa hrvatske strane još uvijek postoji kompleks stare bukove šume, važan za ptice gnjezdarice. U višim predjelima nalazi se i najveća populacija dinarskog rožca (dinarska smiljka, Cerastium dinaricum), u Hrvatskoj strogo zaštićene biljke. U pukotinama karbonatnih stijena Dinare te u sastavu vegetacije planinskih rudina raste endemska biljka Skopolijeva gušarka (Arabis scopoliana).

Za kraj treba istaknuti i da Dinara predstavlja važno područje očuvanja za mnoge saproksilne kornjaše (vrste koje se koriste trulim ili raspadajućim drvom kao staništem) i jedno je od zadnjih mjesta gdje je pronađena rijetka vrsta kornjaša Osmoderma barnabita. Dinara pruža neiscrpne mogućnosti za jahanje, planinarenje, alpinizam, špiljarenje, speleologiju, zmajarenje, paragliding, biciklističke i auto-terenske izlete te ine oblike izletničkog, prirodnog i pustolovnog turizma. Uspon na Dinaru zahtjeva veće planinarsko iskustvo, iako su prilazni putovi iz više pravaca označeni. Smještaj je osiguran u planinarskom domu na Brezovcu i Lovačkom domu.